Публічний договір

EUROHOLD L.P. (далі - «Виконавець») пропонує будь-яким фізичним особам отримати послуги з міжнародної експрес-доставки Товару, придбаного фізичною особою у Продавця відповідно до положень цього Публічного договору приєднання.

Публічний договір приєднання (надалі - Договір) за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Клієнтом до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

Моментом укладення Договору є момент реєстрації (створення облікового запису) в мобільному додатку “EasyGet”.

Договір розміщено в мобільному додатку, у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Виконавця.

Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом, полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг, а саме:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується організувати і здійснити доставку товару в Україну, придбаного Клієнтом самостійно та/або викуплених Виконавцем за дорученням та вказівкою Клієнта на інтернет-платформах, магазинах або аукціонах Китаю і США та ін. країн, а так само будь-яких інших відправлень, які були отримані на ім'я Клієнта. Клієнт зобов'язується дотримуватися порядку та умов оплатити за надані йому послуги згідно з умовами цього Договору.

1.2. Датою укладення Договору і моментом повного і беззаперечного прийняття Клієнтом умов цього Договору є дата реєстрації (створення облікового запису) Клієнта в мобільному додатку “EasyGet”.

1.3. Реєстрація в мобільному додатку “EasyGet” являється безкоштовною і добровільною.

1.4. Якщо Клієнт не згоден хоча б з одним з пунктів Договору, то він не має права користуватися Послугами Виконавця.

2. ОПИС ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає Клієнту унікальний поштову адресу в таких країнах як: Китай та США та ін. країн, з метою використання його для доставки посилок з товарами, які Клієнт придбав самостійно в інтернет-магазинах або аукціонах, або які були придбані від імені (за дорученням та вказівкою) та за рахунок Клієнта Виконавцем, а так само для будь-яких інших поштових відправлень від третіх осіб.

2.2. Виконавець організовує доставку посилок з Україну згідно із заявленими термінами і тарифами, а також замовленим додаткових послуг.

2.3. Послуги вважаються повністю зробленими Виконавцем з моменту отримання Посилки Клієнтом будь-яким способом (на складі Виконавця, у відділенні кур'єрської служби або за адресою в Україні).

2.4. Для надання послуг Виконавець має право без згоди Клієнта залучати третіх осіб: поштові, кур'єрські служби і т.д.

2.5. Виконавець інформує Клієнта про етапи проходження посилки шляхом e-mail повідомлень, а також надає консультаційні послуги (по телефону або e-mail) в сфері інтернет-шопінгу і по інших організаційних питань.

2.6. Клієнт повідомлений і не заперечує проти того, що Виконавець має право здійснювати звукозапис телефонних дзвінків між співробітниками Виконавця і Клієнтом.

2.7. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Клієнту зазначаються в цьому Договорі і включає (в тому числі, але не виключно):

- організацію надання адреси в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни), яку Клієнт може вказувати в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни);

- організацію приймання, обробки Відправлень на складі в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни);

- організацію доставки Відправлень зі складу в країні Продавця (Китай та/або США та ін. країни) в Україну;

- організацію митного оформлення Відправлень;

- організацію оплати відповідних зборів, платежів в межах цього Договору за Клієнта.

2.8. Виконавець вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом та/або доручень Клієнта, а також вправі самостійно, без додаткового повідомлення Клієнта, обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення на ім’я Клієнта та/або посилок з товаром на ім’я Клієнта.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Виконавець зобов'язаний виконувати умови цього Договору і відповідно до нього надавати послуги Клієнту, за умови, що запит Клієнта не суперечить правилам, вимогам і обмеженням, передбаченими цим Договором та чинним законодавством країн за адресою продавця та України.

3.1.2. Права Виконавця:

3.1.2.1. Приймаючи цей Договір Виконавця, Клієнт погоджується захищати Виконавця і його посадові особи, директорів від і проти всіх претензій, витрат, збитків, збитків, зобов'язань і витрат (включаючи судові витрати і витрати), що виникають у зв'язку з:

a. порушенням однієї з умов цього Договору або будь-якого чинного законодавства, не наведених у цьому документі;

b. порушенням прав третіх осіб;

c. порушенням Клієнтом законодавства України або країн за адресою продавця, в тому числі, але не виключно вказівку Клієнтом недостовірної інформації (щодо вмісту посилки, наявність в посилці товарів, заборонених до пересилання).

3.1.2.2. Виконавець має право перепакувати посилку, інші відправлення Клієнта з метою зменшення ваги і / або збереження цілісності посилки, а також розкривати посилку, інші відправлення Клієнта на будь-якому етапі її проходження з метою перевірки вмісту на відповідність вимогам пункту 5.1.

3.1.2.3. Виконавець має право від імені Клієнта здійснювати митне оформлення товарів і з цією метою надавати його персональні дані і документи митним та іншим державним органам, а також третім особам, яких Виконавець залучає з метою надання послуг.

3.1.2.4. Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг після отримання оплати в разі:

a. якщо товар не відповідає умовам доставки поштової служби, Митного кодексу України, списку заборонених до перевезення посилок, інших умов, про які Виконавець заявив Клієнту.

b. у Виконавця є сумніви в достовірності і легітимності відомостей, наданих Клієнтом.

3.1.2.5. Виконавець має право використовувати послуги третіх осіб з метою надання послуг.

3.1.2.6. Отримати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.

3.1.2.7. Обирати на свій розсуд та залучати третіх осіб за даним Договором (в тому числі, але не виключно експедиторів, перевізників, митних брокерів тощо), без погодження із Клієнтом, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Клієнтом за їх дії чи бездіяльність.

3.1.2.8. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.

3.1.2.9. В односторонньому порядку змінювати положення Договору шляхом розміщення в мобільному додатку.

3.1.2.10. Відмовити або призупинити в наданні послуг у разі порушення Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з Договором.

3.1.2.11. Самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.

3.2. Якщо Клієнт надає про себе невірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право вимагати від Клієнта документи, що підтверджують особу останнього.

3.3. Виконавець має право використовувати для погашення існуючої заборгованості та / або збитків завданих Виконавцю Клієнтом, посилки, інші відправлення на Клієнта, які приходять на ім'я Клієнта та / або кошти на балансовому рахунку Клієнта.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Обов’язки Клієнта:

4.1.1. Ознайомитися з положеннями Договору до моменту реєстрації (створення облікового запису) в мобільному додатку “EasyGet”.

4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця. Виконавець не здійснює обслуговування Клієнта в разі, якщо наданих Клієнтом коштів та/або інформації та/або документів недостатньо для надання Послуг.

4.1.3. Повідомити Виконавцю інформацію про вміст відправлення та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг. При нестачі необхідної інформації Виконавець залишає за собою право не надавати обслуговування Клієнту.

4.1.4. Відшкодувати збитки Виконавця, які виникли як наслідок надання Клієнтом недостовірних даних про відправлення.

4.1.5. Клієнт підтверджує і гарантує, що не буде залучати Виконавця відповідачем або третьою особою за будь-яким суперечкам, що виникли через будь-яких зобов'язань і витрат, пов'язаних із шкодою, завданою Клієнту в результаті дії третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись відправником товару і поштовими службами.

4.1.6. Якщо товар вже доставлений на склад в Україні, Клієнт зобов'язаний сплатити послуги Виконавця в повному обсязі і, в разі необхідності, самостійно оформляти повернення товару за адресою продавця в країнах Китаю та/або США та ін. країнах за допомогою інших кур'єрських компаній і за свій рахунок.

4.1.7. У разі замовлення послуги кур'єрської доставки, Клієнт зобов'язаний при отриманні товару за адресою або в пункті видачі, перевірити цілісність упаковки, а також цілісність і комплектацію вмісту посилки до підписання накладної. У разі, якщо цілісність порушена або комплектація не повна, Клієнт зобов'язаний оформити претензію безпосередньо в пункті видачі або при кур'єрі.

4.2. Права Клієнта:

4.2.1. Клієнт має право вимагати від Виконавця належного надання послуг відповідно до цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Інформація про загальну вартість послуг відображається в особистому кабінеті Клієнта, після прийняття замовлення на отримання послуг.

5.2. Вартість послуг Виконавця з міжнародної експрес-доставки зі складу в країні Продавця в Україну, визначається в кожному окремому випадку індивідуально, з урахуванням діючих тарифів.

5.3. Оплата вартості послуг з міжнародної експрес-доставки Відправлення, що підлягає сплаті Клієнтом на користь Виконавця, здійснюється в безготівковому розрахунку.

5.4. Розрахунок вартості послуг з доставки Відправлення зі складу в країні Продавця в Україну проводиться за фактичною вагою Відправлення в тому вигляді, в якому доставлена ​​на склад Виконавця, тобто в упаковці від Продавця або Виконавця, якщо останній здійснював переупаковку Відправлення.

5.5. Одночасно з оплатою послуг з міжнародної експрес-доставки відправлення Клієнт компенсує Виконавцю сплачені ним митний збір, податки та митно-брокерські послуги, якщо такі надавалися Виконавцем за дорученням та вказівкою Клієнта.

5.6. Тарифи та розмір компенсації може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку.

5.7. Виконавець вправі надавати знижки на послуги та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами та/або чинним законодавством України.

6.2. На будь-яку прострочену суму, яка належить до сплати Виконавцю, Виконавець має право нараховувати відсотки за ставкою 2% на місяць з дати, коли така сума має бути сплачена, і до дати, коли Виконавець отримує такий платіж.

6.3. Відповідальність Виконавця:

6.3.1. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб і суміжних служб, які використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Виконавцю: митниця, банки, поштові та кур'єрські служби, інтернет-провайдери, e-mail-сервіси, платіжні системи і т.д.

6.3.2. Виконавець не несе відповідальність за терміни доставки і якість доставки товару від відправника на склад Виконавцю на території США, Китаю та ін. країн.

6.3.3. Виконавець не несе відповідальність за якість і комплектацію отриманих на свій склад товарів, а також не забезпечує гарантією товари, придбані Клієнтом.

6.3.4. Виконавець не перевіряє товар, отриманий від продавця, на відповідність заявленим продавцем характеристикам і в разі помилки продавця не несе відповідальність за невідповідність товару опису на сайті продавця. Виняток становлять випадки, коли така послуга була замовлена Клієнтом додатково.

6.3.5. Виконавець не несе відповідальність за посилки, в разі, якщо Клієнт вказав неповну або недостовірну інформацію про товар. Відсутність опису товару, не зазначена або свідомо занижена вартість товару і т.д.

6.3.6. Виконавець не несе відповідальність за наповнення посилок, дії або бездіяльність відправника, в тому числі, але, не обмежуючи: товар висланий з затримкою; товар висланий, але не відповідає опису; товар не робочий (хоча заявлений як робочий); товар взагалі не висланий (випадки шахрайства).

6.3.7. Виконавець не несе відповідальність за дії митної служби України або інших уповноважених органів у випадках порушення Клієнтом умов Договору: вказівки завідомо неправдивої інформації про товар, замовлення заборонених до перевезення товарів і т.п.

6.3.8. Виконавець не несе відповідальність за перевезення посилок з США, Китаю та ін. країн в Україну, якщо адреса в США, Китаю та ін. країн вказано неправильно, з помилкою або зазначений не повністю, будь то з вини Клієнта або відправника.

6.3.9. Виконавець не несе відповідальність за пошкоджений товар всередині посилки, якщо посилка була доставлена без відповідних зовнішніх пошкоджень упаковки.

6.3.10. Виконавець не несе відповідальність за дотримання температурного режиму при транспортуванні посилок.

6.3.11. Виконавець не несе відповідальності за збитки в результаті використання (або неможливості використання) електронних засобів зв'язку web-сайту, в тому числі за збитки, пов'язані з невиконанням або затримками в наданні зв'язку, перехопленням або використанням електронних повідомлень третіми особами або комп'ютерних програм, які використовуються в області електронних комунікацій і передачі вірусів.

6.3.12. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання або неможливості використання сайту, в тому числі за збитки, завдані вірусними програмами або будь-неточністю інформації, що міститься на сайті, якщо така шкода не є результатом навмисних неналежних дій з боку Виконавця.

6.3.13. Виконавець не несе відповідальність за пошкоджений товар всередині посилки, якщо відправник не забезпечив відповідну упаковку або герметичність посилки.

6.3.14. Виконавець не несе відповідальність за злом пошти Клієнта, особистого кабінету, акаунтів і т.п., а також за використання телефону Клієнта третіми особами.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Датою укладення Договору і моментом повного і беззаперечного прийняття Клієнтом умов цього Договору є дата реєстрації (створення облікового запису) Клієнтом в мобільному додатку “EasyGet”.

7.2. Договір може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення Клієнта. Єдино правильна версія Договору розміщена в мобільному додатку. Продовження користування Послугами після зміни поточних умов цього Договору, який буде розміщено на в мобільному додатку, буде розглядатися як згоду Клієнта з внесеними змінами та доповненнями.

7.3. Поточний Договір, розміщений в мобільному додатку, скасовує дію попереднього.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання всіх Послуг при порушенні Клієнтом будь-якої з умов цього Договору.

7.5. Якщо Клієнт надає про себе невірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право відмовити Клієнту у використанні своїх Послуг, повністю або частково.

7.6. Виконавець має право припинити надання Послуг при нанесенні Клієнтом шкоди Виконавцю або третім особам шляхом непрямого порушення умов цього Договору.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення або не повідомлення будь-яких третіх сторін про припинення дії цього Договору та за можливі наслідки, що виникли в результаті такого попередження або його відсутності.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

8.3. Акти огляду Відправлення, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту Відправлення, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

9.2. Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:

  1. Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що залучаються Виконавцем, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
  2. Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
  3. Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».

9.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

EUROHOLD L.P.

Адреса: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, EH3 6RE, місто Едінбург, вулиця Камберленд, будинок 64.

e-mail: info@easyget.com.ua

Facebook IconInstagram IconViber IconTelegram Icon
Chat IconClose Icon
Підтримка